Moderná stavba rodinného domu Dolné Saliby

Pohľad z výšky na moderný rodinný dom v Dolných Salibách, pôsobiaci takmer ako počítačový model.

Moderná stavba rodinného domu s čistými líniami na fasáde ako aj na streche. Strecha je zväčša bez odkvapového systému priamo prechádzajúca na fasádu. Materiál použitý PREFA antracit P.10

2022

Rok realizácie

465m²

celková plocha strechy

Fotky z realizácie strechy

Zavolajte na +421 902 439 409