Oplechovanie ostení fasádnych okien

Oplechovanie ostení fasádnych okien

V Dolnom Kubíne sme sa podieľali na zaujímavom projekte administratívnej budovy. Jej konečný vzhľad dotvárajú aj naše oplechovania okien v antracitovej farbe. Použitý bol lakoplastovaný pozinkovaný farebný plech hr. 0,5 mm. Prevedenie bez viditeľných skrutiek. .

2018

Rok realizácie

75 okien

celková plocha strechy

Fotky z realizácie strechy

Zavolajte na +421 902 439 409